Povrat PDV-a

АДРЕСА: Перо Наков бр.1, Скопје | tel: +389 (2) 31 71 620       +389 (78) 265 529

РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА СТРАНСКИ ДДВ

Барањата за странски поврат на ДДВ во повеќето земји на ЕУ и регионот EX YU се поднесуваат најдоцна 6 месеци по крајот на претходната година. Затоа, во повеќето земји, крајниот рок за пријавување за сите сметки од претходната година е 30 јуни во тековната година.

Исклучок е Холандија, каде што е можно ретроактивно да се аплицира за враќање на парите во последните 5 години.
Некои земји дозволуваат последователни апликации во текот на една календарска година (квартално или полугодишно), а помал број земји бараат апликации само по крајот на календарската година.