Povrat PDV-a

АДРЕСА: Перо Наков бр.1, Скопје | tel: +389 (2) 31 71 620       +389 (78) 265 529

ПРОЦЕС НА ВРАЌАЊЕ НА СТРАНСКИ ДДВ

Првиот чекор за враќање на ДДВ е да се анализира можноста за поврат на ДДВ врз основа на испорака на документацијата од клиентот. Постапката на вракање на ДДВ, вклучува многу различни процедури кои вклучуваат: скрининг и анализа на постоечката документација, изборот на валидни документи, директна консултација со клиентот, создавање и поднесување барања, итн.

Клиенти немаат никакви финансиски или други трошоци за нас, додека не се добие одобрение за позитивно решени барања за враќање на средствата. За извршување на враќање на ДДВ неопходни се: оригинални фактури (по можност во името на компанијата), потврда од УЈП дека компанијата е во системот на ДДВ, како и други потребни документи пропишани од страна на даночните администрации на земјите од каде што се бараат рефундирање на ДДВ. Македонските компании можат да извршат враќање на ДДВ од Австрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Данска, Финска, Франција, Ирска, Исланд, Луксембург, Малта, Монако, Германија, Холандија, Норвешка, Словенија, Србија, Шведска, Швајцарија и Обединетото Кралство.

Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za povrat PDV-a zavise od zemlje do zemlje

  • Dokument 1

  • Dokument 2

  • Dokument 3

  • Dokument 4

sss