Povrat PDV-a

АДРЕСА: Перо Наков бр.1, Скопје | tel: +389 (2) 31 71 620       +389 (78) 265 529

PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A

Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povraćaja PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje podrazumevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva i dr. Klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge troškove prema nama sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno rešenim zahtevima refundacije. Da bi se izvršio povraćaj PDV-a neophodne su: orginalne fakture (poželjno je da glasi na ime firme), potvrda lokalne poreske uprave da je firma u sistemu PDV-a, kao i druga neophodna dokumenta koje propisuju poreske uprave država iz kojih tražimo povrat PDV-a. Srpske firme mogu izvršiti refundaciju iz Austrije, Belgije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Nemačke, Holandije, Norveške, Slovenije, Švedske, Švajcarske, V. Britanije, Rumunije i Mađarske. Pravo na povrat srpskog PDV-a imaju strana pravna lica koja koja su registrovana u sledećim državama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Belgija, Crna Gora, Danska, Holandija, Hrvatska, Nemačka, Norveška, Mađarska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija, Turska.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POVRAT INOSTRANOG PDV-A

Zahtevi za povrat inostranog PDV-a u većini država EU i Regiona EX YU se podnose najkasnije po isteku 6 meseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahteva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je, 30 juni tekuće godine. Izuzetak je Velika Britanija kod koje se fiskalna PDV godina za klijente van EU računa od 01. 07. tekuće do 30. 06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahteva za fakture izdate u periodu od 01. 07. prethodne godine zaključno da 30. 06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine

Izuzetak je i Holandija kod koje je zahteve za povrat moguće podneti unazad (retroaktivno) za 5 proteklih godina.

Pojedine države omogućavaju sukcesivno podnošenje zahteva u toku kalendarske godine (kvartalni ili polugodišnje), a jedan manji broj država propisuje podnošenje zahteva isključivo po isteku kalendarske godine.

Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za povrat PDV-a zavise od zemlje do zemlje

  • Dokument 1

  • Dokument 2

  • Dokument 3

  • Dokument 4

sss