Povrat PDV-a

АДРЕСА: Перо Наков бр.1, Скопје | tel: +389 (2) 31 71 620       +389 (78) 265 529

Враќање на ДДВ

Нашата услуга рефундирање на данок (vat refund) е сосема оригинална и релативно нова услуга на пазарот на Македонија. Целта на оваа услуга е да на правните субјекти што се регистрирани во Македонија им извршиме враќање на странскиот ДДВ.

Со враќањето на странскиот ДДВ, правните лица од Македонија можат да спасат 1/5 од странските трошоци бидејќи повеќето стапки на ДДВ во европските земји се околу 20% (се движат 17-27%).

vat-2021
3

Правната сигурност

Оваа безбедност ја обезбедивме благодарение на нашата меѓународна мрежа на канцеларии, која ужива висока репутација на даночните администрации на домицилните држави и во регионот и во земјите на ЕУ. Оваа позитивна оцена е градена и стекната со текот на годините и се заснова на професионален и одговорен пристап.

Целосна законитост

На корисниците на нашите услуги им обезбедуваме ЦЕЛОСНА ЗАКОНИТОСТ на услугата, бидејќи за секое поединечно враќање на странскиот ДДВ секој клиент добива решение од домицилната даночната управа, која служи како правна основа за приходот од уплатениот ДДВ од странство биде прокнижен како секој друг легален приход од било која дејност на клиентот.

2
limestone-blog-covid-2020

Транспарентност

Нашата услуга е целосно транспарентна затоа што континуирано ги информираме клиентите за сите фази од постапката за поврат на пари, почнувајќи од приемот на документите во стационарната даночна управа до фазата на исплата на пари.

Сите документи секогаш и исклучиво се испраќаат до меѓународната регистрирана курирска служба како што се DHL, TNT или слично. Обезбедуваме целосна безбедност за сите документи бидејќи имаме групно осигурување и полиса за лична штета за:

  • случај на губење на документи при складирање или транспорт
  • случај на грешка или небрежност

Едноставно, со услугата на странски поврат на ДДВ, на нашите клиенти им овозможуваме целосен деловен комфор според највисоките меѓународни стандарди.